• MEREU LA ÎNĂLȚIME

    Centrul de Perfectionare Vânători de Munte "BUCEGI"

     

     

 

CENTRUL DE PERFECȚIONARE VÂNĂTORI DE MUNTE ”BUCEGI”

- ISTORICUL INSTITUŢIEI -

 

Prin Ordinul 2948 din 29.11.1918 al Marelui Cartier General, începând cu 01.01.1919 se înființează prima instituție specializată de instrucție a vânătorilor de munte asupra desfășurării acțiunilor de luptă în munți și anume Centrul de Instrucție al Vânătorilor de Munte în garnizoana Zărnești. La data înființării acesteia au fost redislocate câte o companie din fiecare batalion și o secție de mitraliere al regimentului 8 Vânători de Munte, totalizând un număr de trei companii de vânători de munte și un pluton de mitraliere.

Începând cu data de 01.04.1928, prin Ordinul 416 din 05.12.1927, al Secției I Organizare mobilizare a Marelui Stat Major din Ministerul de Războiu către Statul Major al Corpului Vânătorilor Munte, se desființează Centrul de Instrucție al Vânătorilor de Munte din garnizoana Zărnești.

La data desființării centrul era organizat pe următoarele elemente: comanda centrului, o companie depozit, o companie instrucție cu trei plutoane însumând 2 ofițeri superiori, 4 căpitani, 9 ofițeri subalterni, 13 reangajați și 208 trupă. Începând cu aceași dată, prin ordinul 1139/1927 Corpul Vânătorilor de Munte raportează faptul că noul centru ia ființă în garnizoana Predeal pe lângă Batalionul 4 Vânători de Munte. Primul curs a fost organizat pe o perioadă de 40 de zile câte 10 ofițeri din D. 1 și 2 V.M. și nouă ofițeri din Corpul 4, 6 și 7 Armată, precum și 12 subofițeri și 70 de soldați din aceleași mari unități cu principalul scop de a promova schiul în toate unitățile armatei.

Prin instrucțiunile speciale nr. 70200 din  01.11.1944 al Marelui Stat Major, Corpul de Munte este reorganizat și începând cu data de 01.12.1944 se înființează Centrul de Instrucție al Trupelor de Munte în garnizoana Predeal, în fosta cazarmă a B. 4 V.M. acesta având o perioada scurtă de funcționare. Ulterior toate centrele de instrucție ale armelor au fost desființate începând cu data de 15.02.1945.

Prin Ordinul 45785 din 03.06.1949 al Marelui Stat Major, se înființează Centrul de Instrucție al Vânătorilor de Munte în garnizoana Borșa, subordonat Direcției Pregătirii de Război, având în subordine și un batalion de vânători de munte și anume B. 14 V.M.. Ulterior în luna septembrie a anului 1950 acesta a fost desființat. În perioada mai-septembrie 1950 în Centrul de Instrucție de la Borșa au fost pregătiți 340 de ofițeri, 23 de subofițeri și 700 trupă.

În perioada anilor 1951-1981 în Armata Română nu a mai funcționat nici un centru de instrucție pentru trupele de vânători de munte. Această pregătire specifică s-a efectuat la nivelul diviziilor, brigăzilor, regimentelor și batalioanelor de vânători de munte după programe stabilite de către comandanții acestora.

Prin Ordinului Marelui Stat major nr.CL 001408/ 2 noiembrie 1981, în garnizoana Predeal se înființează Centrul de Instrucție al Vânătorilor de Munte, cu începere de la 01.11.1981.

Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Vânători de Munte, cum s-a numit din 1991, subordonat Comandamentului Infanteriei și Tancurilor, a apărut în urma solicitării prezentate și justificate de toți comandanții de unități și mari unități de vânători de munte, ca o necesitate în asigurarea pregătirii personalului profesionalizat într-o instituție de specialitate, într-o concepție unitară, modernă și cu o bază materială adecvată.

Această instituția fost destinată specializării cadrelor active și în rezervă din trupele de uscat ale armatei României pentru conducerea, pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă în teren muntos.

De asemenea, în cadrul instituției s-au experimentat și generalizat noi forme de pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă în teren muntos și s-au elaborat noi principii teoretice pentru îmbunătățirea regulamentelor și instrucțiunilor de armă.

Ulterior, Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Vânători de Munte s-a transformat în Școala de Aplicație pentru Vânători de Munte, începând cu 01.06.1997, în baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 12 din 21.02.1997. Sub această formă de organizare, la misiunea de bază a instituției s-au adăugat obiective precum perfecționarea ulterioară a pregătirii de specialitate a cadrelor militare prin cursuri de carieră și de nivel, cercetarea în armă, elaborarea de regulamente, manuale și instrucțiuni specifice și protecția și conservarea patrimoniului cultural și istoric al armei.

Prin decizii ale eșaloanelor superioare, în anul 2000, Școala de Aplicație pentru Vânători de Munte a luat în subordine: Asociația Sportivă Armata Brașov - care a devenit Clubul Sportiv Aplicativ Militar „Bucegi” cu misiunea principală de a reprezenta Armata României la concursurile sportive și aplicativ-militare interne și internaționale; Atelierul de reparat schiuri și omologări, iar în anul 2001, a luat în subordine Baza 4 Instrucție Vânători de Munte - Curtea de Argeș.

Începând cu data de 22.08.2002, în baza dispoziției Statului Major General nr. S/B5/3437/17.07.2002, Școala de Aplicație pentru Vânători de Munte s-a transformat în Centrul de Pregătire Montană. Unității i s-a conferit denumirea onorifică „Bucegi” în baza aprobării ministrului apărării naționale pe raportul nr. DR 4251 din 13.09.2005.

În baza ordinului Șefului Stat Major al Forțelor Terestre, în subordinea Centrului de Pregătire Montană „Bucegi” s-a înființat, la 01.06.2003, Batalionul de Instrucție Vânători de Munte. Batalionul a fost înființat în conformitate cu noua concepție de instruire a Forțelor Armatei României care aspira, la acel moment, la integrarea în structurile de securitate euroatlantică.

         Din 01.08.2005 Centrul de Pregătire Montană „BUCEGI” intră în subordinea Școlii de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul” Pitești.

Cele mai importante misiuni ale centrului vizau aceleași coordonate pe linia învățământului și instruirii de specialitate, ca element de noutate remarcându-se apariția instituției inspectorului în armă cu atribuții specifice pe linia strategiei de dezvoltare și înzestrare pentru unitățile de vânători de munte.

Instituția a funcționat în această structură menționată anterior până la data de 01.09.2008 când, în conformitate cu Ordinul G. 2 / S/ 1308 din 31.07.2008 al Șefului Statului Major General, s-a restructurat și a primit denumirea de Baza de Instruire pentru Vânători de Munte (U.M. 01041 „P” Predeal) subordonată Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu” Făgăraș. Unității i s-a conferit din nou denumirea onorifică „Bucegi” în baza aprobării ministrului apărării naționale pe raportul nr. CP2-2919 din 10.03.2009.

În baza dispoziției Statului Major General nr. G/S. 1508 din 25.07.2019, începând cu 01.09.2019, Baza de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi” se transformă în Centrul de Perfecționare Vânători de Munte. Unității i s-a conferit din nou denumirea onorifică „Bucegi” în baza aprobării ministrului apărării naționale pe raportul nr. CP2-2919 din 10.03.2009.

 

         Din 25.07.2019 Centrul de Perfecționare Vânători de Munte „BUCEGI” intră în subordinea Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre „Mihai Viteazul” Pitești.

 

Personalităţile care au condus destinele acestei instituţii, de la înfiinţare şi până în prezent :

    

 - Colonel (r) CONSTANTIN GHIGHEANU - (1981 - 1986) - A  primit ordinul de a înfiinţa, la data de 01.11.1981, Centrul de Instrucţie al Vânătorilor de Munte. Reuşeşte ca întemeietor şi prim comandant ( până la 28.12.1986), să ridice această instituţie la nivelul celor similare din celelalte arme şi specialităţi militare.

 - Colonel (r) CORNELIU IVAN - (1987 – 1997) - Prin străduinţa sa a fost realizat  poligonul redus de alpinism din incinta cazărmii, construcţie deosebit de importantă în procesul de pregătire şi instruire a vânătorilor de munte.                       

 - Colonel (r) IOAN OPRIŢA - (1997 – 2002) - În toată această perioadă s-a realizat saltul calitativ impus de noile standarde şi cerinţe ale învăţământului militar, fapt confirmat de aprecierile eşaloanelor superioare şi de delegaţiile străine care au vizitat instituţia de învăţământ a vânătorilor de munte. S-a remarcat printr-un spirit gospodăresc extrem de dezvoltat cu o largă viziune privind întreţinerea cazărmilor şi dezvoltării bazei materiale de instrucţie a Şcolii de Aplicaţie pentru Vânătorii de Munte.

               - Colonel (r) GHEORGHE IACOB - (2002 - 2008) - Adept al lucrului bine făcut, al stabilităţii şi continuităţii, exercitând un management eficient, a reuşit în toţi aceşti ani să dea o nouă faţă taberei militare Diham, poligonului de tragere Cheia, Clubului Sportiv Aplicativ Militar „BUCEGI” şi căminului  militar de garnizoană, locuri tot mai căutate de personalul militar de pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, este adept al folosirii, în instruirea cadrelor de vânători de munte, a metodelor şi tehnicilor centrate pe cursant şi al activităţilor de învăţământ practic - aplicative.

  - Colonel (r)  Răzvan COMAN - (2008 - 2016)După ce a îndeplinit funcţia de Şef de stat major al Centrului de Pregătire Montană „Bucegi” în perioada 2005 - 2008, începând cu data de 01.09.2008 a fost numit comandant al Bazei de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”.

  - Colonel Cezar POPA(2017 - prezent) Incepând cu data de 15.05.2017 a fost numit comandant al Bazei de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”. Din 01.09.2019 comandant al Centrul de Perfecționare Vânători de Munte „BUCEGI”.

 

           Indiferent de denumirea sau titulatura pe care această instituţie militară a avut-o, scopul şi obiectivele principale care stau la baza activităţilor ce se desfăşoară au rămas neschimbate, la fel şi ambiţia cadrelor şi a personalului din această Bază, şi anume: pregătirea cadrelor din unităţile de vânători de munte la cele mai înalte standarde.