• MEREU LA ÎNĂLȚIME

    Centrul de Perfectionare Vânători de Munte "BUCEGI"

     

     

You are here

Cursul de bază pentru ofițeri de vânători de munte
Miercuri, 02/03/2022

Autor: Slt. Ilinca George-Mihail

• Instruirea...merge mai departe

În contextul politic și economic actual, după o criză sanitară care a schimbat firescul lucrurilor în ultimii doi ani, în fața posibilității izbucnirii unui conflict deschis între Rusia și Ucraina,misiunea instituțiilor de învățământ militar a devenit una vitală pentru a face față noilor provocări apărute.
În toate armatele moderne, indiferent dacă au sau nu în componenţă trupe alpine, procesul de instruire este unul complex şi se desfăşoară în instituţii specifice pentru fiecare ramură a acesteia. Obiectivul principal este formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor de acţiune ale militarului, în scopul îndeplinirii misiunilor atât individual cât şi în cadrul subunităţilor şi unităţilor din care face parte, în condiţii extreme de timp, anotimp sau stare a vremii, cu precădere în teren muntos-împădurit.
Formarea profesională continuă militară pentru vânătorii de muntese desfăşoară într-un curriculum integrat, etapizat şi diferenţiat pe forme şi niveluri de de instruire, astfel încât aceasta să fie una complexă, plecând de la cunoaşterea specifică domeniului militar şi urmărind dezvoltarea gândirii creative a individului - importantă pentru reușita misiunii întregului grup.
Trupele de vânători de munte au un atu faţă de celelalte arme prin faptul că sunt cele mai puţin costisitoare din punct de vedere al instruirii şi al întreţinerii, au tehnica uşoară şi pot să acţioneze în orice formă de relief și sunt dotate cu mijloace mobile care pot asigura manevra în teren greu accesibil.
Ca un bilanț, la finalul primului semestru din anul de învățământ 2021-2022, prinCentrul de Perfecționare Vânători de Munte ”Bucegi” au trecut aproximativ o sută de cursanți, participanți la cursurile de carieră și perfecționare/specializare organizate în această instituție. În condițiile dictate de pandemie, cu respectarea măsurilor de siguranță atât pentru cursanți cât și pentru întreg personalul unității, desfășurarea cursurilor cu prezență fizică a fost o provocare.
În cadrul Centrului de Perfecționare Vânători de Munte ,,Bucegi”, noul an de instruire 2021-2022a debutat în data de 01.09.2021, odată cu sosirea în unitate a viitoarei generații de comandanți plutoane și anume a celor doisprezece cursanți participanți la ,,Cursul de bază pentru ofițeri de vânători de munte”.
Obiectivul general al cursului este unul clar stabilit, acela de a forma tinerii ofiţeri de armă pentru a ficapabili să exercite cu responsabilitate atribuţiile primei funcţii încadrate după absolvire, în situaţii de criză şi la război, în structuri militare naţionaleşimultinaţionale care acţionează pe teritoriul naţionalşi în teatrele de operaţii.
Pentru îndeplinirea obiectivului, cursul este structurat pe două module: primul, de pregătire militară generală, prin disciplinele ,,Pregătire militară generală” și ,,Tactică generală” și cel de-al doilea, de pregătire militară de specialitate, prin disciplinele ,,Instrucție alpină”, ,,Instrucțiaschiului”, ,,Cunoașterea munților”,,,Instrucţia de specialitate la armamentul greu de infanterie”,,,Conducere acţiuni militare de nivel pluton”,,,Conducere structuri militare de nivel pluton”și finalizându-se cu ,,Metodica instrucției plutonului”, în total - un număr de aproximativ 800 de ore instruire desfășurate pe durata a șase luni de zile.

• Primii pași în cariera militară de ofițeri de vânători de munte

Slt. Ilinca George-Mihail

Din data de 01.09.2022 am început ,,Cursul de bază pentru ofițeri de vânători de munte” la Centrul de Perfecționare Vânători de Munte ,,Bucegi”, curs ce urma să se desfășoare pe o perioadă de 6 luni, timp în care am parcurs etapizat modulele specifice pentru instruirea militară generală și de specialitate.
Pentru a profita de vremea favorabilă, cursul a debutat cu disciplina ,,Instrucție alpină” sub conducerea domnului locotenent-colonel Adrian FLOREA și a plutonierului Ionuț NEGRU. Treptat,am pornit de la simplu la complex, de la învățarea nodurilor la cunoaşterea caracteristicilor tehnice şi de construcţie ale materialelor de alpinism şi modul de întrebuinţare a acestora la instrucţie şi în luptă până la escaladarea celor mai tehnice trasee (3,6,7) și a coborârii în rapel pe trasee cu grade diferite de dificultate din zona poligonului de alpinism din Cheile Râșnoavei.
Instrucția alpină are o contribuție semnificativă în cadrul instrucției de specialitate, fiecare vânător de munte a parcurs ABC-ul instrucției alpine pe parcursul carierei. Prin profesionalism, cunoștințe vaste în domeniu, fermitate dar și datorită nenumăratelor cățărări, locotenent-colonelulAdrian FLOREA,secondatde plutonierulIonuț NEGRU (subofițer foarte bine pregătit, cu experiență și rezultate remarcabile în competițiile aplicativ-militare)au reușit să ne direcționeze treptat spre depășirea fricii în ceea ce privește cățărarea în sine dar și să ne învețe diferitele tipuri de coborâre sau traversări prin metodele consacrate – rapelul, pentru coborâre și funicularul pentru traversare.
Zilele au trecut iar noi am crescut din punct de vedere al rezistenței fizice, al modului de abordare a unui traseu de cățărare cât și al însușirii cunoștințelor practice sau teoretice. Încununarea acestor săptămâni ”pline” de alpinism a reprezentat-o modul în care ne-am descurcat la verificare și calificativele foarte bune obținute de noi, aici remarcându-se sublocotenentul MariusBOJESCU, care a obținut nota 10.
Cunoștințele dobândite și deprinderile formate au fost extrem de folositoare în cadrul disciplinei ,,Cunoașterea Munților”,fiind aplicate punctual pe timpul deplasărilor, mai ales pe timpul traversării în condiţii de siguranţă a porţiunilor de teren accidentat, prin utilizarea materialelorde alpinism.
Modulul a debutat în luna septembrie cu un marș în zona Parcului Național Piatra Craiului prin parcurgereaunuiitinerariu de două zile, cu punctul de plecare Fântâna lui Botorog – La Lanțuri, zonă cu grad ridicat de dificultate, respectiv negru, urcarea fiind preponderent verticală.Iar ca urcușul să fie mai ”distractiv”, la purtător am avut minimum 20 kg și arma individuală! După zona tehnică am ajuns în creastă, în zona refugiului Grind 2, unde ne-am ”încărcat un pic bateriile” profitând de soarele arzător. De aici, obiectivul pentru prima zi a fost parcurgerea crestei nordice spre Vârful Ascuțit și înnoptarea la cort în zona Refugiului Vârfului Ascuțit. Următoarea zi, imediat după răsărit, am început parcurgerea celorlalte părți ale itinerariului, respectiv Vârful Ascuțit, Vârful Padina Popii,Vârful Turnului -zone tehnice care au fost amplificate de coborârea abruptă spre cabana Curmătura, coborâreînsoțită de o ploaie de toamnă iscată din senin.
Cea de-a doua ascensiune a fost în munții Bucegi,un marș montan de 3 zile ce se anunța a fi foarte solicitant datorită aceleiași ranițe și a armamentului din dotare, dar și a traseului ales. În prima zi am început marșul pe cărări abrupte de munte, prin pădure, pe Valea Cerbului,cu destinația Platoul Bucegi,iar mai apoi Vârful Omu,urmând ca de aici să ne deplasăm spre Refugiul Țigănești unde urma să campăm. Vremea a ținut cu noi până în zona Valea Cerbului,unde toamna a făcut un pas înapoi în favoarea iernii, deși era sfârșit de septembrie. Temperaturile au scăzut brusc, amplificate și de vânt și de zăpada care nu a ezitat în cele din urmă să apară. De la cota 2000 am început o cursă contracronometru pentru a ne atinge obiectivul, respectiv de a ajunge pe Vârful Omu. Eforturile s-au dublat din cauza condițiilor dure de vremeiarceața ne-a făcutsă ratăm marcajul astfel că am continuat pe un traseu nemarcat, folosindu-ne de hartă, busolă și detaliile de planimetrie până pe VârfulBucșoiu și de aici spre VârfulOmu. Din zona acestui pisc până la Refugiul Țigănești deplasarea a fost una un pic mai relaxantă, datorită coborârii. Odată ajunși în refugiu,am făcuto analiză post-acțiune în vederea stabilirii misiunii ulterioare și,din cauza vremii, locotenent-colonelulFLOREAa decis ca în cea de a doua zi să coborâm spre Bran.
Cu moralul puțin afectat dupămarșul în Bucegi, am pornit de data aceasta spre Masivul Făgăraș,însă acum vremea a ținut cu noi pe tot timpul marșului care s-a desfășurat pe durata a trei zile zile conform planificării,în condiții foarte bune, reușind să atingem, rând pe rând, Vârful Moldoveanu, Vârful Viștea Mare, Vârful HârtopulDarei.
Datorită coeziunii grupului și a sprijinului instructorilor, dar și a sergentului major Laurențiu GIURGIU și plutonieruluiDorel COLȚEA,care s-au alăturat nouăîn cadrul acestui modul, am terminat cu rezultate bune și cu lecția învățată despre imprevizibilitatea muntelui.
Dupăcele douădiscipline(alpinism și cunoaștereamunților) care ne-au solicitat foarte multdin punct de vedere fizic, am început orele în sălile de specialitate, respectiv ,,Tactică Generală”, cu locotenent-colonelulIoan LEONTE,unde ne-am desăvârșitcunoștințele tactice acumulate de-a lungul academiei, prin scheme, ordine de operații, planuri de desfășurare. În opinia mea, tactica reprezintă un pilon important pentru un tânăr sublocotenent. Aici,într-o mică sau mai mare măsură, se joacă cu subunitățile pe un overlay astfel încâtplanificarea să fie una bună, clară pentru subordonați, în vederea îndeplinirii misiunilor.
Pe lângăorele de tactică s-a alăturat cele de cunoașterea armamentului greu de infanterie condus de maiorul Gabriel STAICU,un ofițer foarte carismaticși bine pregătit. Astfel, prin intermediul orelor desfășurate în sălile de specialitate, în câmp, în pădure, ne-am perfecționatcunoștințele din anii academiei, punându-le în aplicare pe timpul tragerilor desfășurate pe timp de zi și de noapte în poligonul Cheia dar și în poligonul Cârțișoara.
O disciplină care mi-a atras atenția în mod deosebit a fost cea de educație fizică militară, deoarece de mic am îndrăgitși practicat sportul, de la atletism la ciclism, dar și înot sau fitness.
Aici am întâlnit un om care îmbină utilul cu plăcutul, pentru care sportul este un stil de viață șicare de-a lungul anilor, zi după zi, a lucrat la condiția sa fizică dar și psihică prin intermediul sportului. Nu a durat mult și am legat o prietenie foarte bună cu plutonierulAlin POPESCU încă din anul doi de academie, pe timpul stagiului.
Lunile au trecut, iar anul 2022 a debutat cu stagiul la unitățile unde am primit repartiție. Aici,pe parcursul a patru săptămâni, am interacționat cu plutonul pe care în viitorul apropiat îl voi conduce, am avut ocazia săîmi pun în aplicare cunoștineledobânditeatât în Școala Militarăde Maiștri Militari și Subofițericât și în academie, dar și cele de specialiate culese din cadrul centrului.Am avut onoarea săînvăț lucruri noi dar și săînvăț pe alții. Așteptările sunt mari, dar cred că le voi face față.
Reîntorși din stagiul efectuat la unități la Centrul Perfecționare Vânători de Munte ”Bucegi” din Predeal în data de 8 februarie, am pus schiurile în picioare și, de-a lungul Văii Leucii,sub îndrumarea locotenent-colonelului AdrianFLOREA și a plutonieruluiIonuț NEGRU am început deplasarea spretabăra de schi.Tabăra urma să se desfășoare pe două perioade:prima săptămânăîn raionul Diham,unde am executat marșuri pe schiuri, schi de tură dar și schi alpin. La fel ca la alpinism, am trecut prin ABC-ulinstrucției schiului, învățând diferite tehnici de coborâre a pantelor dar și de călire fizică prin parcurgerea distanțelor la schiul de tură. Prima săptămânăs-a încheiat cu o coborâre pe Valea Dorului, pe schiuri și cu ranița în spate, spre centru. În cea de a doua săptămână au fost testate în principal cunoștințele și deprinderile la schiul alpin care s-a desfășurat preponderent pe pârtiile cu dificultate roșie din Predeal. Vremea a ținut cu noi, iar maiorulDaniel GÂRBOAN și sergentul major Laurențiun GIURGIU au putut să ne învețe tehnicile de coborâre a unei pârtii de nivel roșu. Modulul s-a încheiat cu o deplasare pe schiuripe toată lungimea pârtiei și cu coborârea acesteia.
Acum când cursul este aproape gata, trăgând linie, consider că obiectivul acestuia, acela de a forma și specializa sublocotenentul proaspăt venit de pe băncile academiei în vederea îndeplinirii atribuțiilor primei funcții, și-a îndeplinit menirea. Orele petrecute pe stâncă pe vârful muntelui, în pădure, sau pe schiuri, au întărit fizicul iar cele petrecute în sălile de specialitate, planificând sau studiind, coeficientul intelectual.

În momentul în care alegi să îmbrățișezi cariera militară și specialitatea vânători de munte, legătura cu muntele devine parte din viață. De obicei, legătura aceasta depășește linia profesională, există o atracție pentru munte, o dorință de a-l descoperi. Cei care i-au străbătut cărările, care au simțit duritatea stâncii într-o escaladă și au triumfat cucerind cu îndrăzneală vârfurile, au știut să găsească liniștea pe care muntele și pădurea le oferă cu generozitate, cerând în schimb doar respect. Cu siguranță, vânătorii de munte simt această chemare a muntelui, în orice anotimp...