• MEREU LA ÎNĂLȚIME

    Centrul de Perfectionare Vânători de Munte "BUCEGI"

     

     

 CENTRUL DE PERFECȚIONARE VÂNĂTORI DE MUNTE "BUCEGI"

MISIUNEA DE BAZĂ

      Asigurarea  perfecţionării  pregătirii prin cursuri a ofițerilor ,subofițerilor  şi soldaţilor/gradaţilor profesioniști din arma infanterie, specialitatea militară  vânători de munte.

ALTE MISIUNI

 - Specializarea iniţială în specialitatea militară vânători de munte și pregătirea pentru prima funcție a ofițerilor, maistrilor militari și subofițerilor în activitate.

- Perfecționarea și specializarea ulterioară a ofițerilor și subofițerilor în specialitatea  militară vânători de munte pentru îndeplinirea unor funcții superioare prin absolvirea unor cursuri de carieră.

- Perfecționarea în schi și alpinism a cadrelor din unitățiile de vânători de munte prin absolvirea cursurilor de nivel.

- Formarea specialistului de vânători de munte din rândul soldaților și gradaților profesioniști.

- Formarea instructorilor de schi și alpinism pentru unitățile de vânători de munte și de alte arme.

- Organizarea de competiții aplicativ militare specifice vânătorilor de munte sub coordonarea Statului Major a Forțelor Terestre.

- Acordarea de consultanță de specialitate privind pregătirea și ducerea operațiilor militare în munți, participarea la evaluarea îndeplinirii standardelor de performanță pentru cadrele din structurile operaționalizate ale vânătorilor de munte.

- Cercetarea aplicativă  în specialitatea vânători de munte, participarea la elaborareaactelor normative specifice și manualelor militatre în domeniul specialității militare.

- Protejarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric al vânătorilor de munte.